Homepage   

List of Archives at the Library of the Shevchenko Scientific Society in New York

 

Alchevs’kyi, Oleksa, 1835-1901

Archive consists of 2 documents

Алчевський, Олекса, 1835-1901

Архів складається з двох о.з.(копій) з 1902 року, які відносяться до земельної посілости в Харківщині, власницею якого була Христина Алчевська, вдова по Олексі Алчевськім.

 

Andrushkiv, Osyp, 1906-1984, mathematician, president of the Shevchenko Scientific Society of USA.

Archive consists of 16 folders that contain 2211documents

Андрушків, Осип, 1906-1984, математик, голова НТШ-А

Архів складається з 16 течок, в яких розміщено 2211 документів.

 

Andrusiv, Petro, 1906-1981, painter and illustrator.

Андрусів, Петро, 1906-1981, маляр та ілюстратор

 

Arkhimovych Oleksander, 1892-1984, botanist

Архімович Олександр, 1882-1984, ботанік

 

Association of Ukrainian Lawyers in the USA, 1953-1979

Archive consists of 8 folders that contain 931 documents

Товариство Українських Правників в США, 1953-1979

Архів складається з 8 течок, в яких розміщено 931 документ.

 

Avramenko, Vasyl’, 1895-1981, choreographer

Archive consists of 1 folder that contains 92 documents plus 35 original watercolor paintings by Oleksander Karpenko from 1921.

Авраменко, Василь, 1895-1981, мистець народного танку

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 92 документи + 35 акварель з 1921 р. мистця Олександра Карпенка.

 

Baran, Ostap and Andrii, inventors

Archive consists of 1 folder that contains 7 documents dealing with patents for medical instruments (1983-84).

Баран, Остап і Андрій, винахідники

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 7 документів – патенти на винахід медичних інструментів.

 

Basilian Sisters Secondary School (“Gymnasium”), Lviv, 1906-1940

Archive consists of 9 folders that contain 685 documents

Гімназія сестер Василіянок, Львів, 1906-1940

Архів складається з 9 течок, в яких розміщено 685 документів.

 

Butovych, Mykola, 1895-1961, painter, graphic artist

Archive consists of 1 folder that contains 8 drawings and 2 photographs

Бутович, Микола, 1895-1961, маляр, графік

Архів складається з 1  течки, в якій розміщено 8 графічних рисунків та 2 світлини.

 

Chortkiv Regional Archive, Ternopil’s’ka oblast’

Archive consists of 11 folders that contain 1416 documents and 316 photos

Чортківська округа, Тернопільська область

Архів складається з 11 течок, в яких розміщено 1416 документів і 316 знимок.

 

Collectivization and famine documents: Kamians’k, Krynychans’k, Solomians’k, Vasyl’kivs’k district, Dnipropetrovs’k region, 1928-1935

Archive consists of 9 folders that contain 373 documents

Колективізація і документи голодомору: райони Кам’янський, Криничанський, Солом’янський та Васильківський Дніпропетровської округи:, 1928-1935

Архів складається з 9 течок, в яких розміщено 373 документи.

 

Displaced Persons Camps in Augsburg, Germany, 1945-1949

Табір переміщених осіб  в Авсбурзі, Німеччина, 1945-1949

 

Displaced Persons Camps in Austria and Germany, 1945-1949

(Aschaffenburg, Ausburg, Blomberg, Burgdorf, Füssen, Furikscule-München, Karlsfeld, Mittenwald, Regensburg, Somme-Kaserne Tager-Kaserne (Germany); Insbruk, Lansdeck, Salzburg, (Austria) Archive consists of 29 folders that contain 3206 documents

Табори переміщених осіб в Австрії та Німеччині, 1945-1949

Архів складається з 29 течок, в яких розміщено 3206 документів.

 

Displaced Persons Camps in Berchtesgaden, Germany, 1945-1950: tabirOrlyk

Archive consists of 26 folders that contain 3640 documents. This archive has been scanned on CD. Includes 22 scanned issues of “Orlyk”, a monthly journal (1946-48) ed. T. Lapychak, published in Berchtesgaden.

Табір переміщених осіб “ Орлик” – Берхтесґаден, Німеччина, 1945-1950

Архів складається з 26 течок, в яких розміщено  3640 документи. Цей архів записано на CD.

 

Displaced Persons Camps in Kornberg, Germany, 1945-1949

Archive consists of 239 documents

Табір переміщених осіб в Корнберзі, Німеччина, 1945-1949

Архів містить 239 документів.

 

Division Halychyna (14, SS) 1945-1947, Rimini, Italy

Archive consists of 5 folders that contain198 documents

Дивізія “Галичина”, Ріміні, Італія, 1945-1947

Архів складається з 5 течок, в яких розміщено 198 документів

 

Dmytrenko, Vasyl’and Sofia, 1892 –1980, agronomist, teacher

Archive consists of 1 folder that contains 132 documents and 208 photos and includes Shevchenko Scientific correspondence dealing with the creation of a foundation in Ukrainian studies

Дмитренко, Василь і Софія, 1892-1980, агроном, вчителька

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 132 документи та 208 світлин та вклоючає коресподенцію з НТШ у справі творення фундації дослідів з українознавства.

 

Doroshenko, Volodymyr, 1879-1963, literary scholar, bibliographer

Archive consists of 1 folder that contains 87 documents

Дорошенко, Володимир, 1879-1963, бібліограф, літературознавець, громадський і політичний діяч

Архів складається з 1 течки, в якій міститься 87 документів.

 

Drohobych regional archive, L’vivs’ka oblast’

Archive consists of 8 folders that contain 267 documents

Дрогобиччина. Львівська область

Архів складається з 8 течок, в яких розміщено 267 документів.

 

Dudra, Mykhailo 1912-1982, economist

Archive consists of 3 folders that contain 99 documents and 63 photos

Дудра, Михайло, 1912-1982, економіст.

Архів складається з 3 течок, в яких розміщено 99 документів та 63 знимки.

 

Dushenko, Stepan, died 1995, family history in Displaced Person-Camps, Germany

Archive consists of 4 folders that contain 361 documents

Душенко, Степан, помер 1995,

Архів складається з 4 папок, в яких розміщено 361 документ.

 

Education: documents, 1904 – 1906, Ukraine (Western)

Archive consists of 1 folder

Освіта: документи з Західньої України

Архів складається з 1 течки.

 

Elections in Ukraine, 1990, 1994

Archive consists of 6 folders that contain 92 documents

Вибори в Україні, 1990, 1994

Архів складається з 6 течок, в яких розміщено 92 документи.

 

Fylypovych, Oleksandr, 1902 - ?, chemist

Archive consists of 4 folders that contain 861 documents dealing with the poet Pavlo Fylypovych, brother of O.

Филипович, Олександер, 1902 - ?, хемік.

Архів складається з 4 течок, в яких розміщено 861 документ; включає листи до поета Павла Филиповича.

 

Geneology Collections

Archive consists of 7 folders, 10860 documents. Includes genealogies of the Mentsins’kyi, de Pishkevych-Iavors’kyi, Volians’kyi, Rakovs’kyi families, as well as genealogies of various clerical families in Halychyna.

Ґенеалогічна колекція

Архів складається з 7 течок, в яких розміщено 10860 документів. Збірка генеологічних матеріялів родів Менцінських, де Пішкевич-Яворських, Волянських, Раковських та родоводи різних священичих родин.

 

Gurgula, Iurii, 1900- ?, engineer

Archive consists of 6 folders that contain 281 documents

Гургула, Юрій, 1900- ?, інженер.

Архів складається з 6 течок, в яких розміщено 281 документів.

 

Horak, Stepan, 1920-1986, historian and bibliographer

Archive consists of 3 folders that contain 197 documents

Горак, Степан, 1920-1986, історик і бібліограф.

Архів складається з 3 течок, в яких розміщено 197 документів.

 

Horbachevskyi, Valeriian, 1887-1996?, economist

Archive consists of 1 folder that contains 30 documents

Горбачевський, Валеріян, 1887-1996? економіст.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 30 документів.

 

Horodys’kyi, Orest, 1918-, civic activist

Archive consists of 4 folders that contain 176 documents

Городиський, Орест, 1918- ?, громадський діяч

Архів складається з 4 течок, в яких розміщено 176 документів.

 

Hrushevs’kyi, Mykhailo, 1866-1934, historian, political and civic leader

Archive consists of 5 folders that contain 215 documents

Грушевський, Михайло, 1866-1934, політичний і громадський діяч, історик.

Архів складається з 5 течок, в яких розміщено 215 документів.

 

Hrynevych, Iaroslav, 1898-1978, lawyer

Archive consists of 13 folders that contain 1418 documents

Гриневич, Ярослав, 1898-1978, правник

Архів складається з 13 течок, в яких розміщено 1418 документи.

 

Hryshchenko, Oleksa, 1883-1977, painter

Archive consists of 1 folder that contains 26 documents

Грищенко, Олекса, 1883-1977, маляр.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 26 документи.

 

Iablons’kyi, Anatol’, 1912-1954, painter and iconographer

Archive consists of 1 folder that contains 42 documents

Яблонський, Анатоль, 1912-1954, маляр, візантист, іконописець.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 42 документи.

 

Iavorivshchyna, Lviv oblast, regional archive

Archive consists of 4 folders that contain 633 documents

Яворівщина, Львівська область

Архів складається з 4 папок, в яких розміщено 633 документи.

 

Iavors’kyi, Zenon, biologist and writer

Archive consists of 5 folders that contain 621 documents

Яворський, Зенон, природник і письменник.

Архів складається з 5 течок, в яких розміщено 621 документ.

 

Kalyn-Mahmet, Valentyna, 1919-1987, actress 

Archive consists of 2 folders that contain 198 documents

Калин-Магмет, Валентина, 1919-1987, акторка

Архів складається з 2 течок, в яких розміщено 198 документів.

 

Kalyna, Volodymyr, 1896-1965, physicist and mathematician

Archive consists of 2 folders that contain 126 documents

Калина, Володимир, 1896-1965, фізик, математик.

Архів складається з 2 течок, в яких розміщено 126 документів.

 

Karmans’kyi, Petro, 1878-1956, writer, poet

Archive consists of 7 folders that contain 502 documents

Карманський, Петро, 1878-1956, письменник, поет.

Архів складається з 7 течок, в яких розміщено 502 документи.

 

Karvash, Stepan, 1912 - ? physician

Archive consists of 1 folder that contains 192 documents

Карваш, Степан, 1912- ?, лікар.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 192 документи.

 

Kedryn-Rudnyts’kyi, Ivan, 1896-1995, journalist and political leader

Archive consists of 31 folders that contain 4028 documents

Кедрин-Рудницький, Іван, 1896-1995, журналіст і політичний діяч.

Архів складається  з 31 течки, в яких розміщено 4028 документів.

 

Keivan, Ivan, 1907-1992, painter,

Archive consists of 21 folders that contain 3194 documents, among them an unpublished manuscript about Dmytro Antonovych (1877-1945) as well as letters to V. Kasiaan from Kyiv.

Кейван, Іван, 1907-1992, маляр, графік, мистецтвознавець.

Архів складається з 21 течок, в яких розміщено 3194 документи. Включає рукопис про Дмитра Антоновича (1877-1945) та листування з В. Касіяном з Києва.

 

Kernyts’kyi, Ivan, 1913-1984, writer and humorist

Archive consists of 15 folders that contain 2236 documents

Керницький-Ікер, Іван, 1913-1984, письменник, фейлетонист, гуморист.

Архів складається з 15 течок, в яких розміщено 2236 документів.

 

Khraplyvyi, Zinovii, 1904 – 1984

Храпливий, Зиновій, 1904 – 1984

 

Korol’, Nestor, 1897-1987, geneticist

Archive consists of 7 folders that contain 546 documents

Король, Нестор, 1897-1987, генетик-селекціонер.

Архів складається з 7 течок, в яких розміщено 546 документів.

 

Koroliv-Staryi, Vasyl’, 1879-1941, writer, veterinarian, civic leader, publisher

Archive consists of 1 folder that contains 65 documents and 72 copies

Королів-Старий, Василь, 1879-1941, ветеринарний лікар, письменник, громадський діяч і видавець.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 65 документів та 72 копії.

 

Kostiuk, Ivan, 1913-1985, lawyer, journalist

Archive consists of 7 folders that contain 497 photographs from World War II

Костюк, Іван, 1913-1985, юрист, журналіст

Архів складається з 7 течок, в яких розміщено 497 фотографій з Другої Світової Війни.

 

Kozak, Edvard (Eko), 1902-1992, painter, caricaturist, humorist

Archive consists of 44 folders that contain 4599 documents

Козак, Едвард (Еко), 1902-1992, карикатурист, гуморист, маляр.

Архів складається  із 44 течок, в яких розміщено 4599 документів.

 

Krat, Pavlo, 1882-1952, church and community leader

Archive consists of 1 folder that contains 156 manuscripts

Крат, Павло, 1882-1952, громадський і церковний діяч.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 156 рукописних нотаток.

 

Kushch, Anatolii, 1945-, sculptor

Archive consists of 2 folders that contains 94 photos of sculptures  

Кущ, Анатолій, 1945-, скульптор

Архів складається з 2 течок, в яких розміщено 94 чорно-білих знимок скульптур.

 

Kuzelia, Zenon, 1882-1952, linguist and journalist

Archive consists of 5 folders that contain 713 documents

Кузеля, Зенон, 1882-1952, етнограф, мовознавець, журналіст і громадський діяч.

Архів складається з 5 течок, в яких розміщено 713 документів.

 

Kyiv: architecture photo collection

Collection consists of 36 black and white photos

Колекція: архітектура Києва в знимках.

Колекція складається з 36 чорно-білих знимок.

 

Lemkivshchyna: regional achive

Archive consists of 2 folders that contain 122 documents

Лемківщина: регіональний архів

Архів складається з 2 течок, в яких розміщено 122 документи.

 

Lepkyi, Bohdan, 1872-1941, writer, literary scholar

Archive consists of 164 folders that contain 21052 documents

Лепкий, Богдан, 1872-1941, письменник, літературознавець.

Архів складається з 164 течок, в яких розміщено 21052 документів.

 

Lev, Vasyl’, 1903-1991, linguist and literary scholar

Archive consists of 12 folders that contain 1225 documents

Лев, Василь, 1903-1991, мовознавець, історик літератури.

Архів складається з 12 течок, в яких розміщено 1225 документів.

 

Liubchenko, Arkadii, 1899-1945, writer

Любченко, Аркадій, 1899-1945, письменник

 

Literary and Arts Club, Manhattan, NY, 1949-83

Archive consists of 14 files and 1000 documents.

Літературно-мистецький клюб, Нью-Йорк, 1949-83

Архів складається з 14 течок, в яких розміщено 1000 документів.

Lotots’kyi, Oleksandr, 1870-1938, writer, civic and political leader, scholar

Лотоцький, Олександер, 1870-1938, громадський і політичний діяч, письменник, публіцист, науковець.

 

Lutsiv, Luka, 1895-1984, literary scholar and critic

Archive consists of 26 folders that contain 4339 documents

Луців, Лука, 1895-1984, літературознавець і критик.

Архів складається з 26 течок, в яких розміщено 4339 документів.

 

Luzhnyts’kyi, Hryhor, 1903-1990, writer and journalist

Archive consists of 39 folders that contain 7338 documents

Лужницький, Григор, 1903-1990, письменник, театрознаввець, історик культури і журналіст.

Архів складається з 39 течок, в яких розміщено 7338 документів.

 

Lysiak, Roman, 1909-1984, doctor

Archive consists of 5 folders that contain 1136 documents

Лисяк, Роман, 1909-1984, лікар, меценат НТШ

Архів складається з 5 течок, в яких розміщено 1136 документів.

 

Lysiuk, Kalenyk, 1889-1980

Archive consists of 1 folder that contains 84 documents. Archive scanned on CD.

Лисюк, Каленик, 1889-

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 84 документи. Архів записано на CD.

 

Mokryi, Volodymyr, 1949- , literary scholar

Archive consists of 1 folder that contains 95 documents

Мокрий, Володимир, 1949-, посол до польського Сейму, літературознавець

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 95 документів.

 

Mosendz, Leonid, 1897-1947, writer

Мосендз, Леонід, 1897-1847, письменник, інженер-технолог.

 

Mudryi, Vasyl’, 1919-1966, journalist, civic and political activist

Archive consists of 30 folders that contain 3356 documents

Мудрий, Василь, 1919-1966, журналіст, громадський і політичний діяч.

Архів складається з 30 течок, в яких розміщено 3356 документів.

 

Nazaruk, Osyp, 1883-1940, journalist

Archive consists of 1 folder that contains 12 documents

Назарук, Осип, 1883-1940, журналіст і публіцист, громадський і політичний діяч.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено12 документів.

 

Okinshevysh, Lev, 1898-1980, law historian

Archive consists of 11 folders that contain 1077 documents

Окіншевич, Лев, 1898-1980, історик українського права.

Архів складається з 11 течок, в яких розміщено 1077 документів.

 

Onats’kyi, Ievhen, 1894-1979, journalist and scholar, civic leader

Онацький, Євген (1894-1979), журналіст і науковець, громадський діяч.

 

Ostroverkha, Mykhailo, 1897-1979, writer, journalist and art critic

Archive consists of 38 folders that contain 6911 documents

Островерха, Михайло, 1897-1979, письменник, журналіст і мистецький критик.

Архів складається з 37 течок, в яких розміщено 6911 документів.

 

Paduchak, Illia, 1885-1961, businessman, civic leader, organizer of Ukrainian emigration to Paraguay

Archive consists of 12 folders that contain 1979 documents

Падучак, Ілля, 1885-1961, підприємець, громадський діяч, організатор еміграції до Парагваю.

Архів складається з 12 течок, в яких розміщено 1979 документів.

 

Palii, Mykola, 1911-, literary scholar and translator

Archive consists of 7 folders that contain 896 documents.

Палій, Микола, 1911-, літературознавець та перекладач.

Архів складається з 7 течок, в яких розміщено 896 документів.

 

Parfanovych, Sofia, 1898-1966, physician and writer

Archive consists of 18 folders that contain 2299 documents.

Парфанович, Софія, 1898-1966, лікар-гінеколог, письменниця.

Архів складається з 18 течок, в яких розміщено 2299 документів.

 

Paris Peace Conference 1919-1920

Archive consists of 1 folder that contains 59 documents

Паризька Мирова Конференція 1919-1920

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 59 документів.

 

Pellikh, Volodymyr, 1886-1981, priest, civic leader

Archive consists of 1 folder that contains 126 documents

Пелліх, Володимир, 1886-1981, парох, громадський діяч,посол до Польського Сойму.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 126 документів.

 

Pezhans’kyi, Mykhailo, 1900-1987, engineer

Archive consists of 37 folders that contain 5341 documents (includes photo)

Пежанський, Михайло,1900-1987, інженер-будівельник.

Архів складається із 37 течок, в яких розміщено 5341 документ.

 

Prisons, Soviet, rescue of Jews (World War II)

Archive consists of 1 folder that contains 13 documents and 9 copies

Збірка документів: Свідчення совєтських полонених, рятування жидів.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 13 документів і 9 копій.

 

Puliui, Ivan, 1845-1918, physicist, inventor, electrical engineer

Archive consists of 1 folder that contains 65 documents

Пулюй, Іван, 1845-1918, фізик, електротехнік і винахідник.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 65 документів.

 

Rakovs’kyi, Ivan, 1874-1949, anthropologist, pedagogue, president of the Shevchenko Scientific Society

Archive consists of 19 folders that contain 1967 documents

Раковський, Іван, 1874-1949, антрополог, зоолог, педагог та громадський діяч.

Архів складається з 19 течок, в яких розміщено 1967 документів.

 

Rakovs’kyi, Mykhailo, 1870- , priest

Archive consists of 1 folder that contains 38 documents

Раковський, Михайло, 1870- , священик.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 38 документів.

 

Reemergence of Independent Ukraine, 1991

Archive consists of 1 folder that contains 98 documents

Віднова незалежности України, 1991

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 98 документів.

 

Repatriation Documents, 1939-1952

Archive consists of 1 folder that contains 60 documents

Репатріація: документи, 1939-1952

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 60 документів, які стосуються акції виселення укр. з Польщі в Україну.

 

Ripets’kyi Stepan, 1894-1986, civic and political leader, publicist

Archive consists of 374 folders. Includes Ukrainian Sich Rifleman documents and photographs.

Ріпецький, Степан, 1894-1986, публіцист, політичний діяч

Архів складається з 374 течок. Включає документи і фотографії Укр. Січових Стрільців.

 

Romanenchuk, Bohdan, 1912-1989, literary scholar

Archive consists of 50 folders that contain 8957 documents

Романенчук, Богдан, 1912-1989, славіст та україніст, літературознавенць.

Архів складається з 40 течок, в яких розміщено 8957  документів.

 

Romaniuk, Ivan, 1886-1973, agronomist, businessman

Archive consists of 16 folders that contain 3149 documents

Романюк, Іван, 1886-1973, агроном, кооператор і промисловець.

Архів складається з 16 течок, в яких розміщено 3149 документів.

 

Rudnyts’kyi, Antin, 1902-1975, composer, pianist, conductor, musicologist

Archive consists of 42 folders that contain 8277 documents

Рудницький, Антін, 1902-1975, композитор, піяніст, диригент, музикознавець.

Архів складається з 42 течок, в яких розміщено 8277 документів.

 

RUKH, 2nd Congress, Kyiv, 1990 (political organization)

Archive consists of 1 folder that contains 149 documents

РУХ, 2. з”їзд, Київ, 1990.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 149 документів.

 

Samutyn, Petro, 1896-1982, senior army officer

Archive consists of 14 folders that contain 1304 documents

Самутин, Петро,1896-1982, військовий діяч.

Архів складається з 14 течок, в яких розміщено 1304 документи.

 

Savyts’kyi, Volodymyr

Archive consists of 1 folder

Савицький, Володимир

Архів складається з 1 течки.

 

Shandruk, Pavlo, 1889-1979, senior army officer, general of UNR army

Archive consists of 42 folders that contain 7256 documents

Шандрук, Павло, 1889-1979, військовий діч, генерал-хорунжий Армії УНР

Архів складається з 42 течок, в яких розміщено 7256 документів.

 

Shankovs’kyi, Lev, 1903-1987?, journalist, military historian

Archive consists of 50 folders that contain 8506 documents

Шанковський, Лев, 1903-1987?, педагог, журналіст, історик війська.

Архів складається з 50 течок, в яких зберігається 8506 документів.

 

Radlovs’ka-Shcherbaniuk, Iryna, 1905-1993, journalist, civil activist

Радловська-Щербанюк, Ірина, 1905-1993, журналістка, громадська діячка

 

Shcherbyna, Nykyfor, 1900-1977, poet

Archive consists of 10 folders that contain 755 documents

Щербина, Никифор, 1900-1977, поет.

Архів зберігається в 10 течках, в яких розміщено 755 документів.

 

Sheptyts’kyi, Andrei, 1865-1944, Metropolitan, religious leader

Archive consists of 13 folders that contain 961 documents

Шептицький, Андрей, 1865-1944, митрополит.

Архів зберігається у 13 течках, в яких розміщено 961 документ.

 

Shevchenko Monument Committee, Washington D.C., 1958-1961

Archive consists of 46 folders that contain 4477 documents

Комітет будови пам’ятника Шевченкові у Вашінгтоні, 1958-1961.

Архів складається з 46 течок, в яких розміщено 4477 документів.

 

Shkvarko, Ivan, 1905 – date unknown, writer, journalist

Шкварко, Іван, 1905 – рік невідомий, письменник, журналіст

 

Shtefan, Avhustyn, 1893-1989, teacher, civic activist

Archive consists of 19 folders that contain 2044 documents

Штефан, Августин, 1893-1986, педагог, освітній та суспільно-політичний діяч.

Архів складається з 19 течок, в яких зберігається 2044 документи.

 

Sitnyts’kyi, Myron, fundraiser

Archive consists of 1 folder that contains 19 documents

Сітницький, Мирон, референт пробоєвої акції на цілі Боєвого Фонду ОУН.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 19 документів.

 

Skoropads’kyi, Pavlo and Danylo, Ukrainian nobleman, general and statesman

Archive consists of 1 folder that contains 362 documents

Скропадський, Павло і Данило, гетьман та гетьманич

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 362 документи.

 

Slipyi, Iosyf, 1892-1984, Patriarch, religious leader

Archive consists of 1 folder that contains 159 documents

Сліпий, Йосиф, 1892-1984, Патріярх.

Архів скаладається з 1 течки, в якій розміщено 147 документів.

 

Smal’-Stots’kyi, Stepan, 1859-1939, linguist, pedagogue, political and civic leader

Archive consists of 8 folders that contain 1082 documents

Смаль-Стоцький, Степан, 1859-1939, мовознавець і педагог, політично-громадський  та культурний діяч.

Архів складається з 8 течок, в яких розміщено 1082 документи.

 

Starosol’s’kyi, Iurii, 1907-1991, lawyer, civic and Plast activist

Archive consists of 43 folders that contain 732 documents

Старосольський, Юрій, 1907-1991, правник, громадський і пластовий діяч

Архів складається з 43 течок, в яких розміщено 732 документи.

 

Stavnychyi, Ivan, 1891-1973, cultural and education activist

Archive consists of 7 folders that contain 830 documents

Ставничий, Іван, 1891-1973, культурно-освітній діяч.

Архів складається з 7 течок, в яких розміщено 830 документів.

 

Stetsiuk, Vasyl, 1910-1975, classic philologist, pedagogue

Archive consists of 31 folders that contain 4607 documents

Стецюк, Василь, 1910-1975, клясичний філолог і педагог.

Архів зберігається  в 31 течці, в яких розміщено 4607 документів.

 

Strutyns’ka, Maria, writer and journalist

Archive consists of 10 folders that contain 893 documents

Струтинська, Марія, письменниця і журналістка.

Архів складається з 10 течок, в яких зберігається 893 документи.

 

Svidzins’kyi, Volodymyr, 1885-1941, poet

Archive consists of 1 folder that contains 92 documents

Свідзінський, Володимир, 1885-1941, поет.

Архів складається з 1 течки, в якій зберігається 92 документи.

 

Tanchak, Mykola, philanthropist

Танчак, Микола, жертводавець

 

Tokarzhevs’kyi-Karashevych, Ian, 1885-1954, historian, politician and diplomat

Archive consists of 67 folders that contain 11099 documents

Токаржевський-Карашевич, Ян, 1885-1954, історик-геральдист, політичний та дипломатичний діяч.

Архів складається з 67 течок, в яких розміщено 11099 документів.

 

Twenty years under Polish occupation 1919-1939: manuscripts, 1942

Archive consists of 10 folders that contain 1406 documents

Двадцять літ під Польщею, 1919-1939: збірник праць про становище українського народу  в Польщі. (Висл. До Кракова 30 липня 1942 року.)

Архів складається з 10 течок, в яких розміщено 1406 документів.

 

Ukrainian community in Newark, NJ: Trembita choir, 1949-1960

Archive consists of 7 folders that contain 588 documents

Українська громада в Ньюарку, Нью Джерзі, Хор “Трембіта”: 1949-1960

Архів складається з 7 течок, в яких розміщено 588 документів.

 

Ukrainian Congress Committee of America, 1980

Archive consists of 1 folder that contains 93 documents

Український Конгресовий Комітет Америки, Комітет для правопорядку, 1980.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 93 документи.

 

Ukrainian Free University, Münich

Archive consists of 10 folders that contain 768 documents

Український Вільний Університет, Мюнхен.

Архів складається з 10 течок, в яких розміщено 768 документів.

 

Ukrainian-Jewish Relations, 1915-1921

Archive consists of 1 folder that contains 70 documents

Українсько-жидівські відносини, 1915-1921

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 70 документів.

 

Ukrainian National Republic, 1919-1953

Archive consists of 23 folders that contain 1119 documents

Українська Народна Республіка, 1919-1953.

Архів складається з 23 течок, в яких розміщено 1119 документів.

 

Ukrainian-Polish relations

Archive consists of 1 folder that contains 22 documents, medal, 2 emblems and 2 stamps

Українсько-польські стосунки.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 22 документи, вимпел, медаль, 2 значки і 2 марки.

 

Ukrainian Supreme Liberation Council, 1944-

Archive consists of 4 folders that contain 390 documents

Українська Головна Визвольна Рада, 1944-

Архів складається з 4 течок, в яких розміщено 390 документів

 

Ukrainian Writers Association “Slovo”, New York (1954-1991)

Archive consists of 39 folders that contain 6163 documents

Обєднання Українських Письменників “Слово”.

Архів складається з 39 течок, в яких розміщено 6163 документи.

 

Verhan,  Vasyl, 1909-1981, editor of newspaper “Narodna Volia”, Scranton, Pennsylvania

Archive consists of 21 folders that contain 2586 documents

Верган, Василь, редактор газети “Народна Воля”, Скрентон, Пенсильванія

Архів складається з 21 течки, в яких розміщено 2586 документів.

 

Virs’kyi, Pavlo, 1905-1975, ballet-master and choreographer in Ukraine

Archive consists of 1 folder that contains 122 documents

Вірський, Павло, 1905-1975 , балетмейстер і хореограф

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 122 документи.

 

Vitoshyns’kyi, Aital, 1859-1948, lawyer, legal adviser of the Ukrainian diplomatic mission in Prague, 1919

Archive consists of 62 folders that contain 6390 documents

Вітошинський, Айтал, 1859-1948, легаційний радник української дипломатичної місії у Празі, дорадник уряду ЗУНР у Відні.

Архів складається з 62 течок, в яких розміщено 6390 документів.

 

Vovchok, Marko, 1834-1907, writer

Archive consists of 1 folder that contains 137 documents

Вовчок, Марко, 1834-1907, письменниця.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 137 документів.

 

Vytanovych, Illia, 1899-1973,  historian, activist of the cooperative movement, pedagogue

Archive consists of 4 folders that contain 508 documents

Витанович, Ілля, 1899-1973, історик, педагог, кооператор.

Архів складається з 4 течок, в яких розміщено 508 документів.

 

World Congress of Free Ukrainians (SKVU)

Archive consists of 8 folders that contain 994 documents dealing with the 1st, 1967 and 2nd, 1973 Congresses

Світовий Конгрес Вільних Українців

Архів складається з 8 течок, в яких розміщено 994 документи з Першого (1967) та Другого (1973) Конгресів.

 

Zakarpats’ka Ukraina (Transcarpathian Ukraine): the beginning of Ukrainian theater: up to 1921

Archive consists of 4 folders that contain 882 documents

Закарпатська Україна: початки театру до 1921 року.

Архів зберігається у 4 течках, в яких розміщено 1065 документів

 

Zakarpats’ka Ukraina (Transcarpathian Ukraine)

Archive consists of 1 folder that contains 167 documents and 16 photocopies

Карпатська Україна.

Архів складається з 1 течки, в якій розміщено 167 документи і 16 копій.

 

Zoria”, Ukrainian Society, NY, 1901-1955 (Ukrainian National Association)

Archive consists of 8 folders that contain 684 documents

Товариство “Зоря”, 1901-1955, Нью-Йорк (Український Народний Союз)

Архів складається 8 течок, в яких зберігається 684 документи.

 

Zvychaina, Olena, 1902-1984, writer and Mlakovyi, Mykhailo, 1895-1976, journalist and writer

Archive consists of 48 folders that contain 8028 documents

Звичайна, Олена, 1902-1984, письменниця; Млаковий, Михайло, 1895-1976, журналіст і письменник.

Архів складається з 48 течок, в яких розміщено 8028 документів.