home8034                                                                                                                                                                                In English

Наукове Товариство ім. Шевченка в Нью-Йорку проголошує створення Дослідницького Центру для вивчення української діяспори в США
— Олег Воловина та Василь Лопух

Capture.JPGwww.inform-decisions.com/stat/

Відколи Україна стала незалежною державою, увага нашої діяспори значною мірою зосередилася на проблемах України залишаючи поза увагою діяльність української діяспори в США та інших країнах. Також більшість нашої громадської праці часто робиться без використання об'єктивних інформацій які можна отримати від "Бюра Перепису Населення США" (United States Bureau of the Census) за останні три переписи населення, і від центру "Вивчення Американського Суспільства" (American Community Survey). Використання офіційної статистики про іміґрацію та цілий ряд інших даних можуть дати більш раціональну й ефективну основу для діяльности нашої діяспори.

Ці дані також дають унікальну можливість досліджувати українську етнічну групу з академічної точки зору. Вони дозволяють дослідникам поширити галузь етнічних студій в США, поглибити сферу наукових досліджень суспільних та економічних дисциплін, на прикладі українців, що проживають в США, як ілюстрацію для вивчення стану справ ряду інших національних громад Америки.

Для того, щоби заохотити та улегшити дослідження на цю тему НТШ-А рішило створити Центр Демографічних і Соціоекономічних Досліджень Українців у США. Ми підготовили веб-сторінку, яка містить у собі детальну інформацію про цей Центр, його місію і завдання: www.inform-decisions.com/stat/.

Ця веб-сторіка надає доступ до інтеґрованої бази даних, що включає в себе статистичні показники з переписів та оглядів щодо українців в США. Окрім того, подаємо супровіну базу даних для цілого населення США, щоби улегшити порівняння однотипних показників між українцями і цілим населенням США.

Створені бази даних включають статистичні показники за 1980, 1990, 2000 і 2006 роки, а також технічну інформацію, яка потрібна для аналізи. Інформації, що можна отримати за допомогою створеної нами веб-сторінки надаємо безкоштовно усім, хто бажає довідатися більше про українців в США. Ці дані можна вживати для досліджень, або як засіб для управління в плянуванні громадської праці. Наша веб-сторінка містить також динамічні таблиці з ключевою статистичною інформаціює про українців в США у розрізі штатів або метролітальних аґломераціях. У цих таблицях ви знайдете основну статистичну інформацію для цілої країни, для вашого штату і вашого міста.

Центр Демографічних і Соціальноекономічних Досліджень Українців у США запрошує науковців, студентів, громадських діячів та зацікавлених осіб користати з наданих нами інформацій. Ми працюємо над розробкою конкурсів для студенів з написання науково-дослідних праць (статей) які торкатимуться демоґрафічної та соціяльноекономічної проблематики української діяспори в Америці. Будемо ініціювати проведення наукових панелей на конференціях або ініціювати їх проведення в межах тематики діяльности нашого Центру.

З метою поширити число дослідників у цій галузі, і беручи до уваги, що уряд України може мати зацікавлення до українців які живуть поза межами України, ми налагодили контакти з рядом університетів в Україні, щоби заохотити викладачів і студентів до досліджень вживаючи ці бази даних.

Дані з нашої веб-сторінки також постачають важливу інформацію для наших організованих громад в Америці. Детальні демографічні і соціоекономічні профілі українців можна опрацювати за такими показниками як: загальна кількість; струкура щодо віку і статі; якою мовою розмовляють вдома; подружній стан; фах; освіта; структура (роди) доходу; для іміґрантів &$151; країна народження та рік іміґрації і т. д. Бази даних містять інформації про тип домашнього господарства, такі як власність дому або винаймання, платіж за заставу (морґедж) чи рент, величина і вартість дому у випадку власників. Також можна мати інформації про стуртуру родини та її доходи. Усі ці змінні величини (показники) є в створеній базі даних на нашій веб-сторінці.

Аналіза динаміки численности населення в різних штатах і метролітальних аґломераціях між роками 1980 і 2006 дає можливість побачити котрі штати і міста тратять населення, котрі ростуть, виявити місця творення нових центрів українських поселень в містах де українців було мало або завсім не було, і задокументувати внески цього росту міґрантів "4-ої хвилі", як також відслідковувати процес випроваджування українців з міст де були великі українські громади. Ці дані інформують про виклики і можливості, які стоять перед нашими церковними громадами, кооперативами і громадськими огранізаціями.

Центр НТШ-А буде утримувати, усучаснювати і поширювати створену веб-сторінку і базу даних, надаватиме технічну допомогу особам, які бажають використовувати ці дані, вподальшому будемо дбати про можливість надання ґрантів для наукових досліджень, організовувати конференції та публікувати результати досліджень.

Успішність цього проєкту потребує великих затрат і залежить від рівня фінансової підтримки з боку членів нашої громади та українських фінансових інституцій. З метою забезбечення діяльности Центру і функціонування веб-сторінки ми творимо спеціяльний Фонд для підтримки діяльности Центру Демографічних і Соціальноекономічних Досліджень Українців у США при НТШ-А, і закликаємо усіх, хто усвідомлює собі важливість такого проєкту, надати нашому Центру фінансову підтримку. У справі пожертв і загальних питань про цей Центр, прошу дзвонити до Науковго Товариства ім. Шевченка: (212) 254-5130 до Василя Лопуха, а в технічних питаннях про базу даниз та дослідження прошу звертатися до Олега Воловини: (919)923-1316, або на olehw(a)aol.com.